Parterapi

Det er blevet ret almindeligt at søge hjælp, når parforholdet er kørt fast. Når jeg arbejder med sådanne par, har jeg fokus på flere væsentlige forhold. Først og fremmest skal jeg sikre mig, at I begge oplever at blive hørt og forstået rigtigt. Det er min fornemmeste opgave, at forstå hvem I er hver i sær – herunder hvilke værdier og normer I har med jer, og hvor I har jeres sårbare steder. Ofte er der nemlig gamle mønstre fra fortiden i spil så som “Du bebrejder mig altid – jeg kan aldrig gøre det godt nok”. Eller du ser mig ikke, du kan bedre lide min broder. De gamle mønstre fra fortiden er allermest i spil i nutiden, der hvor de tætteste og mest afgørende relationer er.

Vi har en tilbøjelighed til gå derhen igen, hvor de gamle mønstre kan aktiveres. Derfor ender vi ofte samme sted igen og igen – som dengang mor altid ‘var efter mig’ og min far aldrig ‘så mig’. Der er tale om procedurale oplevelser, som er grundlagt i fortiden, og som er blevet til mønstre for vores tanker, følelser og handlinger. De kan dukke op, der hvor vi allermindst ønsker det, og de kører fuldstændig automatisk. Spørgsmålet “Hvorfor finder jeg altid de forkerte fyre?” kunne afspejle tilbøjeligheden til selv at søge derhen, hvor mønstrene aktiveres.

Jeg søger at hjælpe jer begge til at afdække disse mønstre, anerkende dem og opdage dem, når de aktiveres og selvfølgelig – komme fri af dem. Når begges mønstre er afdækket, er det som regel ret forståeligt, at forholdet er fastlåst. Et eksempel; Hvis den ene altid føler sig bebrejdet, og den aldrig føler sig mødt på sine følelser, så vil mønstret typisk være: Den ene snakker og snakker i håbet om at den anden en dag forstår, men den anden hører kun “nu er hun utilfreds med mig igen”.

Når I kender både jeres eget og hinandens mønster, vil I blive i stand til at stoppe op og sætte ord på : “Nu er vi der igen”. Det er ret afgørende, for herfra kan jeg hjælpe jer med at finde nye veje. Meget ofte handler det ikke kun om følelser, men også om den måde, vi kommunikerer på. Derfor bruger jeg ofte at øve kommunikationen på en konflikt, der opstår her-og-nu.

Altså ser jeg ikke mig selv om den, der skal dømme, hvad der er rigtigt og/eller forkert. Jeg ser mig selv som en, der kan hjælpe med at afdække mønstre og finde nye veje, så kærligheden igen kan flyde frit.

Men par kommer også af helt andre grunde som fx utroskab, sammenbragte familier med dine, mine og måske vores børn, jalousi eller sygdom hos en eller begge. Der kan være problemer med familien eller vennerne. Det er kun jer selv, der sætter begrænsningen for, hvad vi kan arbejde med. En del kommer faktisk for at få hjælp til at gå fra hinanden. Alle er velkomne.