Læger kan henvise efter følgende kriterier

Lettere til moderat depression uanset alder

Personer, der inden for det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

Trafik- og ulykkesofre

Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom

Pårørende ved dødsfald

Personer, der har forsøgt selvmord

Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

Let til moderat angstlidelse herunder OCD til og med det fyldte 38 år