Kognitiv terapi

Her arbejdes med den måde, du tænker på – grundlæggende om ‘dig selv i verden’. Vi arbejder med at finde nogle mønstre, der går igen som fx “det er altid min skyld” – eller “jeg duer ikke til noget”.

Vi undersøger, om der er hold i dine mønster tanker og følelser, og vi arbejder med at erstatte dem til nogle mere positive. Vi tegner og fortæller på tavlen, så det bliver tydeligt for dig, hvad det er, der sker.

Det afgørende er dog, at du får tillid til mig, så vi kan arbejde godt sammen om det. Jeg kan hjælpe processen i gang, og jeg kan give dig den nødvendige viden inden for kognitiv terapis referenceramme, men det er i sidste ende altid dig, der afgør, om vi har ramt rigtigt.

Denne metode anvendes i gensidig befrugtning med Integrativ Gestalt.